Έξοδα υποψηφιότητας Σάμου ως πολιτιστική πρωτεύουσα (Τα πραγματικά νούμερα)Στο δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις 9 Μαΐου 2016, ο δήμαρχος κατέθεσε στα πρακτικά τον απολογισμό των εξόδων που έγιναν, ώστε η Σάμος να συμμετάσχει ως υποψήφια πολιτιστική πρωτεύουσα. Ο απολογισμός αυτός έλεγε ότι

Παιδικές χαρές: Ένα αίσχος που συνεχίζεται ακόμα…Οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας που πρέπει να έχει μια παιδική χαρά έχουν καθοριστεί από το κράτος από το Μάιο του 2009. Δόθηκε διορία στους δήμους να