Σπατάλη 18.450€ χωρίς ουσία...Ήδη έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος, η τουριστική περίοδος και η περίοδος που κάθε αγρότης και αμπελουργός πρέπει να πάει στο χωράφι του. Οι δρόμοι μέσα στα χωριά, αλλά και οι αγροτικοί, είναι

Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων 2013
Μελετώντας τον απολογισμό του δήμου Σάμου για το έτος 2013, παρατηρούμε ότι ο δήμος, ξεκινώντας με χρηματικό υπόλοιπο 2.665.641, εισέπραξε

Ο ρόλος των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων              Όπως είναι γνωστό, στη Σάμο υπάρχουν 9 δημοτικές κοινότητες (κοινότητες πάνω από 1000 κατοίκους), που το συμβούλιο τους είναι 5μελές. Επίσης, υπάρχουν

Περί του τρόπου λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίουΟ τρόπος λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου είναι προφανώς αποφασιστικής σημασίας για τη βέλτιστη ανάπτυξη του τόπου. Θα πρέπει να