Άλλο ένα σοβαρό παραστράτημα στην διοίκηση του δήμου…

Κάθε μη νόμιμη, κρυφή και απαράδεκτη ενέργεια τοποθέτησης κρυφών καμερών στους χώρους του δημαρχείου Σάμου δείχνει το ήθος της δημοτικής αρχής, τα πιστεύω της και τον τρόπο διοίκησης αυτού του τόπου.
            Σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τις αρχές της διαφάνειας και τις αρχές της δημοκρατίας θα πρέπει ο δήμαρχος να δώσει πιστευτές απαντήσεις για το εν λόγω θέμα, και όχι να σκαρφίζεται ανούσιες δικαιολογίες.

Τεχνικό πρόγραμμα 2017

Στο δημοτικό συμβούλιο, που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2016, ένα από τα σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το 2017.
            Η δημοτική παράταξη "Ανατροπή" καταψήφισε